Verksamheten består av föredrag om frimärken och filatelin i allmänhet.

Dessutom kan gillebröderna byta märken och hålla auktioner under sina möten en gång per månad under vår- och höstsäsongen.

FrimärksGillet upprätthåller hemsidor.  

FrimärksGillet tar gärna emot föreslag till programpunkter och övriga idéer för verksamheten. Kontakta Bjørn Klavenes. 

FrimärksGillet finns också nu i en sluten grupp på Facebook https://www.facebook.com/groups/405326926495336/