Nu är alla Handelsgillets medlemmar välkomna att komma med i den nya frimärksklubben.

Vi är i detta nu 25 medlemmar!

 

FrimärksGillet vid Handelsgillet i Helsingfors grundades av elva medlemmar på ett möte den 20 september 2016.                  Styrelsen godkände klubbens ansökan på sitt oktobermöte i 2016.

 

På mötet den 6 september 2017 återvaldes Bjørn Klavenes till klubbledare och Finn Sumelius och Henrik Wirzenius till vice klubbledare.